فرم تکریم ارباب رجوع
محل اشتغال :
نوع ارتباط با دانشگاه :
جنسیت
تحصیلات
سن
تاریخ مراجعه
لطفاً حوزه موردنظر را انتخاب فرمایید.
نام واحد
برای چه کاری مراجعه کرده اید؟ (علت مراجعه)
خواهشمند است با اظهار نظر بر اساس شاخص های زیر، ما را در بهبود مستمر ارائه خدمات یاری فرمایید.
1:غیرقابل قبول
2: تا حدی قابل قبول
3: تا حدی رضایت بخش
4: رضایت بخش
5: کاملاً رضایت بخش
الف) آیا اطلاع رسانی و راهنماییهای لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
ب) آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟
ج) نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
د) میزان دسترسی شما به مدیران واحد درصورت نیاز چگونه بوده است؟
هـ) میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده چقدراست؟
درصورت مراجعه مکرر به واحد علت آن را اعلام فرمایید.
نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید.
نام فرد یا افرادی که برخورد مناسب با شما نداشته اند را مرقوم فرمایید.
درصورت و جود نارضایتی یا شکایت با ذکر مورد مرقوم فرمایید.
چنانچه خلاف مقررات درخواستی از شما شده است آن را مرقوم فرمایید.
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود روش ارائه خدمات مرقوم فرمایید .
لطفا در صورت تمایل این قسمت را تکمیل فرمایید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
پست الکترونیکی